OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI

Blvd. Unirii nr. 74, Bl. J3b. Tr. II+III, sector 3, RO 030837 Bucuresti - Romania
Telefon: (+40-21) 316.08.04; Fax: (+40-21) 316.08.03; E-mail: onrc@onrc.ro
Cod de identificare fiscala: 14942091

INFORMATII PRIVIND PERSOANELE JURIDICE

CARE SE AFLA SUB INCIDENTA ART. 30 SI ART. 31 din Legea nr. 359/2004

Informatii privind persoanele juridice care nu si-au efectuat preschimbarea certificatului de inmatriculare si a celui de inregistrare fiscala cu noul certificat de inregistrare si care se dizolva de drept in conditiile Legii nr. 359/2004 - art. 30(1) (situatie la 31.12.2004)
Informatii privind persoanele juridice care nu si-au efectuat preschimbarea certificatului de inmatriculare si a celui de inregistrare fiscala pentru care exista o hotarare judecatoreasca privind constatarea dizolvarii de drept in conditiile Legii nr. 359/2004 - art. 30(2)
Informatii privind persoanele juridice pentru care exista o hotarare judecatoreasca de respingere a cererii de constatare a dizolvarii
Informatii privind incheierile judecatorului delegat de numire lichidatori , pronuntate in conditiile art. 31 alin (4) din Legea nr. 359/2004, la cererea creditorilor bugetari
Informatii privind persoanele juridice pentru care exista o hotarire judecatoreasca de radiere in conditiile Legii nr. 359/2004 - art. 31(5)

Pentru informatii suplimentare va rugam sa transmiteti e-mail la adresa: radieri@onrc.ro